Executive MBA

Antagning

Antagning

Nästa utbildningsstart är hösten 2023. Ju tidigare du inleder din ansökan och anmäler dig, desto bättre. För start hösten 2023 tar vi kontinuerligt emot ansökningar.

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande. Vi lägger även stor vikt vid gedigen yrkeserfarenhet, inställning, motivation samt förmåga att tillgodogöra sig programmet och bidra till den egna organisationens och verksamhetens framtida utveckling.

Antagningsprocess

Antagningsprocessen består av tre tydliga steg. Det går inte att bara anmäla sig till denna utbildning utan din ansökan behöver gå igenom våra tre steg för att bli bedömd. Ett personligt besök syftar till att dels ge fördjupad förståelse för programmet, dels för att se om den sökande har potential att genomföra detta framgångsrikt och ha genuin nytta av det för sin verksamhet och organisation.

  • Intresseanmälan via formulär nedan för att genom e-mail ta del av grundinformation.
  • Personligt besök som bokas via executive@sbs.su.se
  • Inlämning av en helt ifylld ansökan.

Vi går igenom varje ansökan individuellt och ser till mångfald inom många olika områden. Sökande får normalt ett antagningsbesked inom några dagar och senast inom två veckor.

Deltagaravgift och avdragsrätt

Programavgiften för deltagande är 425 000 kronor (moms tillkommer) som delas upp i fyra terminsavgifter på 106 250 kronor. All kurslitteratur samt alla måltider under kursdagarna ingår i avgiften. Ev reskostnader tillkommer.

Den organisation som stödjer din programanmälan och ditt deltagande måste vara en juridisk person, som aktiebolag (även statligt och kommunalt ägda), handelsbolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse, stat, kommun och landsting.

Då vårt Executive MBA-program är till nytta för din organisation använder sig många organisationer av avdragsrätt för utbildningskostnaderna.