Executive MBA

Nyttan med programmet

MBA är ett flaggskepp bland avancerade chefsutbildningar, känt över hela världen. Det är en tillgång för organisationen att ha medarbetare med en MBA-utbildning.

Nytta för dig

 • Ta del av andra deltagares organisationer/erfarenheter.
 • Utvidga ditt nätverk som gynnar din egen verksamhet och utveckling.
 • Upptäck nya affärsmöjligheter.
 • Se verksamheter i ett större sammanhang och ur olika perspektiv.
 • Få vetenskapligt grundade modeller, verktyg och synsätt.
 • Bli tryggare i dina nuvarande och framtida ledande roller och uppdrag.
 • Främja en bred syn på ledarskap och management.
 • Få tillskott av nya visioner och aktuella insikter.

Nytta för din verksamhet

 • Deltagaren kan fullfölja sina åtaganden på arbetet och samtidigt vidareutvecklas till en insiktsfull ledare med pondus och kunskap grundad i vetenskapliga forskningsresultat.
 • Deltagaren bidrar med nya visioner, aktuella insikter, kritiska och kreativa förhållningssätt till organisationens långsiktiga utveckling.
 • Deltagaren stärker med fördjupad operativ och strategisk ledningskompetens sin förmåga att styra effektivt och förstå hur organisationens resurser kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.
 • Deltagaren blir ännu mer rustad att hantera sund, effektiv bolags och verksamhetsstyrning samt långsiktiga utmaningar med ett etiskt och hållbart förhållningssätt.
 • Det är en investering i bra personer som stärker arbetsgivarvarumärket och som utgör en lojalitetsskapande och motivationsfrämjande förmån.
 • Ett internationellt välkänt program som kan utgöra en viktig del i karriär och befordringsutveckling, kompetensförsörjning och arbete med tjänstestrukturer i organisationer.