Executive MBA

Programinformation

Övergripande teman

SBS Executive MBA-program tar hänsyn till fyra avgörande grundpelare eller teman: Förändring; Kritiskt Tänkande; Internationalisering samt Etik & Hållbarhet. De fyra tematiska inriktningarna är integrerade i läroplanen, och kompletteras med programmodulen Personlig utveckling, med avsikt att ge programdeltagarna ett holistiskt, och samtidigt fokuserat, synsätt på nutida affärsperspektiv.

Programmets innehåll och schema

Det 21 månader långa programmet består av 14 kurser som levereras under fyra terminer. Den övergripande strukturen på Executive MBA-programmet är baserad på relationen mellan dessa fyra terminer – ett integrerat programupplägg som förstärks av kursen Personlig utveckling som finns med under hela programmet.

  • Kurstillfällen med deltagare på plats torsdag eftermiddag och fredag varannan vecka, vanligen omkring tre arbetsdagar per månad.
  • En introduktionsvecka i september, som inkluderar två dagar med start på en kurs med Personlig utveckling som sträcker sig över hela programmet, samt en internationell affärsvecka i Stockholm eller utomlands i slutet av den andra terminen med föreläsare som tar upp olika aspekter av internationellt bolags- och affärsliv.
  • Ett online-seminarium förlagt till måndagskvällar varannan vecka under främst de tre första terminerna samt en del studiearbete online kopplat till varje kurs.
  • Ett vetenskapligt grundat och praktiskt inriktat uppsatsarbete under den avslutande terminen inriktat på en strategisk aspekt kopplad till din organisation.

Programinnehåll

Hållbarhet, etik och ledning
Ekonomi
Strategiskt beslutsfattande
Ledarskap, organisation och förändring
Strategisk Human Resource Management
Redovisning
Produktion
Strategisk marknadsföring
Internationella affärer
Finansiell strategi
Affärsresultat och verksamhetsstyrning
Strategi och innovation
Personlig utveckling
Examensarbete /uppsats

Kunskapskontroll, examination och diplomering

Kursernas examinering består av bland annat skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid föreläsningstillfällena och under online-seminarierna. Ett vetenskapligt grundat och praktiskt inriktat uppsatsarbete genomförs under den avslutande terminen (15 ects) inriktat på en strategisk aspekt kopplad till din verksamhet/ organisation.

Executive MBA-programmet leder till en Ekonomie Magisterexamen (Master of Science in Business Administration) och omfattar 60 akademiska högskolepoäng (ects). Studieintyg samt examensbevis jämte diplom erhålls efter framgångsrikt genomfört program och delas ut under en ceremoni efter avslutad utbildning.

Undervisningsspråk och litteratur

Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men en stor del av kurslitteraturen och vissa kurser kan vara på engelska. All litteratur ingår i programavgiften och allt inläsningsmaterial i forma av artiklar mm. görs tillgängligt i god tid innan respektive kurstillfälle på Athena som är den lärplattform som används vid Stockholm Business School.