Executive MBA

Vår filosofi

Vi lever i en komplex tid för företag och organisationer. Som chef krävs avancerad ledarskapsförmåga, gott omdöme och breda perspektiv. Hur ska dagens ledare hantera och klara av de allt högre kraven som ställs på dem? Det finns inga enkla lösningar och sällan några enkla svar. Vi tror att svaret återfinns i ett omfamnande av komplexiteten snarare än försök i att förminska utmaningarna genom snabba lösningar.

Det finns inget snabbt fix och hur inspirerande och motiverande en ledarskapsguru än må vara, levereras sällan konkreta resultat. Det vi tror att vi kan uppnå, i termer av personlig utveckling, är förmågan att känna igen vad det är vi står inför. Att utifrån en ökad medvetenhet fundera över hur vi, under unika omständigheter, bäst ska gå vidare – för oss själva, våra organisationer och våra samhällen.

Genom hög kvalitet och en evidensbaserad utbildning drivs vi som tillståndsbaserat universitet först och främst av en önskan om att skapa större samhällsnytta. Vi närmar oss ämnet företagsekonomi på ett sätt som är holistiskt utmanade och värdefullt för deltagarna. Vi uppmuntrar ett ifrågasättande av grundläggande koncept och antagande om den vardagliga förståelsen inom ledarskap- och ledningspraxis.

Hela programmet Executive MBA på SBS är förankrat i fyra kritiska utgångspunkter:

  • Förändring
  • Kritisk Kreativitet
  • Internationalisering
  • Etik och Hållbarhet.

Dessa fyra tematiska utgångspunkter är integrerade i läroplanen vars avsikt är att ge deltagarna ett holistiskt, men ändå fokuserat, perspektiv på dagens affärsmiljö.