Om oss

SBS Centre for Executive Education

Vi är den enhet vid institutionen som ansvarar för all uppdragsutbildning inom företagsekonomi. Det vill säga kurser och program som juridiska personer – organisationer – kan köpa av universitetet. Det kan handla om alla typer av fortbildningsinsatser av yrkesverksamma inom det företagsekonomiska området. Vi kan erbjuda skräddarsydda kurser eller program. Det kan vara allt ifrån enstaka dagar till längre program. Utbildningsinsatserna kan vara antingen poänggivande eller utan akademiska poäng, beroende på omfattning och ambitionsnivå.

Vår vision

Att inspirera ledare från alla sektorer att anta förändringsutmaningar, komplexitet och osäkerhet samt att, genom ett kontinuerligt engagemang med syfte att vidga perspektiv och förhållningssätt, söka hållbara resultat som främjar individer, organisationer och samhället som helhet.

Vår mission

Vi skapar och leder managementprogram, i vilka deltagarna utmanas att tänka bortom instrumentalism och ”tio steg mot framgång”. Vi tillerkänner osäkerhet och kunskapsbegränsningar och uppmuntrar människor till kritiskt och kreativt tänkande i beaktande av den typ av utmaningar de står inför. Vi betonar kunskapsbaserade (evidensbaserade) angreppssätt och deras relevans för efterfrågan på erfarenhet i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för ledarskapsbegåvningar och möjligheten till bättre och mer hållbara beslut för alla parter.

Stockholm Business School – SBS

Stockholm Business School är den företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Vi är en av norra Europas största utbildningsinstitutioner med över 3 500 studenter, ett åttiotal undervisande forskare och ett fyrtiotal doktorander. Hos oss utbildas framtidens ledare i företag och offentlig förvaltning.

Institutionen har en tydlig akademisk profil och strävar efter att utveckla lärandets process. Kreativt tänkande och kritiska resonemang är våra ledstjärnor. Tack vare nära kontakter med näringsliv och forskning, nationellt och internationellt, skapas lärande över gränserna. Gästföreläsare och professorer från världens alla hörn attraheras av vårt utbud och vår filosofi.

Stockholm Business School bedriver samhällsvetenskaplig forskning om mänskligt beteende i företag, marknader och andra organisationer. Våra huvudområden är finansiering, management, marknadsföring och redovisning. Det internationella utbytet är rikt och flera av våra forskare är internationellt erkända.

Du hittar Stockholm Business School i det nya Campus Albano, ett helt nybyggt modernt campusområde med gångavstånd till Stockholms city.

Stockholms universitet

Med fler än 70 000 studenter och 5 000 medarbetare är Stockholms universitet det största lärosätet i Norden. Det är framstående inom forskning i Europa och en viktig aktör i samhällsutveckling och utbildning med stor trovärdighet och ett starkt varumärke.

Stockholms universitet i Top 100 i världen: I internationella rankningslistor publicerade 2014 är Stockholms universitet nummer 78 i världen och på tredje plats i Sverige enligt The Academic Ranking of World Universities, Shanghai Jiao Tong University, och nummer 98 bland världens högskolor med delad andra plats i Sverige enligt Times Higher Education.

Verksamheten på Stockholms universitet har sedan starten 1878 varit tillgänglig och integrerad med samhället – och är så ännu i dag.