”Det är som att bygga lager efter lager av muskler på ett skelett”

Vi träffas i en naturskön miljö på Stora Wäsby gård utanför Stockholm. I orangeriet huserar det brittiska veterinärläkemedelsbolaget Dechra Veterinary Products där Carina Kjellberg numera är Hållbarhetschef.

Totalt består Dechra Nordics av 25 anställda i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Carina Kjellberg har hösten 2018-våren 2020 varvat arbetet här med studier på Executive MBA-programmet vid Stockholm Business School på Stockholms universitet.

Foto & Copyright: Martina Huber/Chef

”Jag kunde under studierna fortsätta att arbeta heltid. Det jag missade tog jag igen på helgerna. Visst var det tufft, men det finns aldrig en ”bättre” tid. Får man chansen att läsa en MBA, skall man absolut ta den”, menar hon.

Det är lite svårt för Carina Kjellberg att sätta fingret på den vardagliga chefsnyttan hon fått av den avancerade ledarskapsutbildningen.

”Den ger ju ett fördjupande, på hela bredden, inte en quickfix. Det finns absolut bitar här och där som jag kunnat applicera direkt, men mycket handlar om att få teorin bakom. Det blir som att bygga lager efter lager av muskler på ett skelett”, förklarar hon.

Executive MBA-programmet på Stockholms universitet utgår från ett vetenskapligt grundat och kritiskt granskande förhållningssätt.

”Programmet visar på flera alternativ, olika koncept och nya vägar att göra saker på inom ledarskap och management. Framför allt blir den en hjälp att hitta möjliga lösningar. Du får tillgång till en lättillgänglig bank med verktyg. Kommer du in på en problemställning, så blir det enklare att hitta ett sätt att angripa den.”

De nya kunskaperna blir riktmärken som hjälper chefen att snitsla sin egen bana. ”Det gör det enklare att hitta din egen väg som chef.”

Som chef i ett internationellt bolag behöver Carina Kjellberg ha ett globalt perspektiv. Nya kunskaper inom områden som supply chain management och finansiell strategi blev användbart under den oroliga perioden inför Brexit.

”Att jag har fått en bättre teori har också gett mig bättre förståelse för mina chefers beslutsfattande och hur de agerar strategiskt och organisatoriskt. De delarna av utbildningen som rör internationell handel och strategi har gett mig allra mest. Nu har jag en ökad förståelse för den globala värld vi lever i och för ledningsarbete i internationella organisationer. Förändringar i världen påverkar hur vi driver handel och våra företag – här finns en ständig utveckling och dynamik.”

”Det sträcker sig över sådant som strategi och psykologi. Varför gör vi som vi gör? Varför tänker vi som vi gör? Varför reagerar vi så ofta, istället för att aktivt tänka? Där har jag fått mig en och annan tankeställare”, säger hon.

De nya kunskaperna har gett henne en ökad medvetenhet och fler valmöjligheter i ledarskapet och beslutsfattandet. Hon beskriver det som att kunna leda på ett mer aktivt och etiskt sätt, att inte bara reagera. Det blir ledarskap på en ny nivå. En viktig faktor i ledarskapslyftet som den tuffa tvååriga deltidsutbildningen innebär är den utväxling som deltagarna på programmet får av varandra. De har blivit en tajt grupp.

”Jag har fått vänner för livet här.”

Hon var redan tidigare övertygad om att ”olika är bra”. Nu får hon det bekräftat. I gruppen av programdeltagare fanns chefer från olika branscher, på olika nivåer och allt från egenföretagare till chefer på storbolag. Det är stor åldersspridning och en jämn fördelning av män och kvinnor.

”Alla kommer in med olika erfarenhet, ansvarsområden och olika tänkesätt. Att se vad som händer inom oss, vad vi tar åt oss av och fördjupar oss i… Det ger otroligt mycket.”

Den komponenten är något företag missar när de satsar på internutbildningar för sina chefer, istället för att erbjuda dem möjligheten till en MBA.

”Om alla deltagare kommer från samma bolag eller koncern så går man ju miste om olikhetsperspektivet.”

Carina Kjellberg beskriver sig som en syftesdriven chef. Hon vill kunna förklara och få med sig sina medarbetare mot de gemensamma målen. ”Nu får jag med mig forskningen bakom, som stöd i det. Det hjälper mig att tydligare förklara: varför måste vi göra på det här viset. Du får mer tyngd i dina beslut när du själv har bättre förståelse. Då kan du kommunicera bättre som chef. Det gör dig också tydligare och mer transparent.”

Helheten helt enkelt. Den som var så svår att sätta fingret på. Men som kan göra hela skillnaden.