Dovile Radzeviciute

Dovile Radzeviciute är terminalchef på PostNord och ser utbildningen som en väl investerad tid. Här berättar hon varför.

Redan efter att Dovile Radzeviciute läst klart civilekonomutbildningen på Skövde Högskola höll hon utkik efter utbildningar inom ledarskap och management. Istället fick hon jobb på PostNord där hon arbetat på olika befattningar i tio års tid. Men när hon fann Executive Masters-utbildningen på Stockholms Universitet föll sista pusselbiten på plats. Nu kunde hon läsa en master inom ledarskap och management och samtidigt balansera familje- och arbetslivet.

– Som terminalchef jobbar jag med många olika delar såsom ekonomi, ledarskap och styrning. Utbildningen har gett mig verktygen för att fördjupa min kunskap inom delarna, men har också gett mig en större förståelse för helheten, säger Dovile Radzeviciute.

Har någon del i utbildningen varit extra värdefull för dig?

– Ja, styrning av verksamhet utifrån tillämpbara strategier. Här har jag funnit delar som jag tydligt kunnat koppla till PostNords pågående strategiarbete, verksamhetsstyrning och aktiviteter på terminalen.

Har det varit svårt att avvara tid från arbetet till studierna?

– Utbildningen har snarare gett mig tid för eftertanke och reflektioner om mitt arbete. Därför kan du samtidigt se tiden som arbetstid på ett sätt. Jag tillämpar det jag lärt mig i arbetet.

Finns det något annat du tar med dig från studierna?

– Ja, en av utkomsterna är det värdefulla nätverk i form av andra professionella deltagare. Det är något jag inte hade fått annars.

Kan du rekommendera utbildningen?

– Absolut. Det är en mycket bra investering från arbetsgivaren – eftersom den kan ges tillbaka in i verksamheten direkt. Investeringen betalas med andra ord under och även efter utbildningen. Till skillnad från många andra kortare ledarskapsutbildningar blir detta inte alls så kampanjaktigt. Här byggs delarna till en helhet och du tillämpar allting på arbetet under utbildningen, avslutar Dovile Radzeviciute.