Goran Cosic

I mötet mellan ny kunskap och mänskliga erfarenheter växer sig ledarskap och företag starka. Det har Goran Cosic sett när han studerade en Executive MBA. 

”Företag behöver få input också från utanför de egna väggarna.” 

 

När Goran Cosic gick Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet så tankade arbetsgivaren Thomas Cook samtidigt in framtidskunskaper i organisationen.

”Det ger en fantastisk möjlighet att tillgodogöra sig ny kunskap. Under programmet övas man i att se sig själv och verksamheten i ett annat sammanhang, som en del av något större”, säger GoranCosic.

Hållbarhet har blivit en ödesfråga för resebranschen. ”Det är en av anledningarna till att jag valde just den här utbildningen, där man ser på hållbarhet både ur finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Lärarna har varit duktiga på att bädda in det genomgående i hela utbildningen.”

Utöver vetenskapligt grundade kunskaper, strategiska teorier och modeller får han tillgång till en skatt av samlad personlig ledarkunskap.

”Det som alla i gruppen tar med sig in i den här utbildningen samlas där – allas olika bakgrunder och erfarenheter. När man sedan kopplar kunniga lärare och föreläsare till det så får man en dynamik och ett fantastiskt utbyte. Det blir pricken över i.”

Goran Cosic, Inköpschef på Thomas Cook.
Foto & Copyright:Martina Huber/Chef

”Jag får ta del av andra deltagares och organisationers erfarenhet. Det är det kanske mest unika med programmet. Här får man möjlighet att ta upp saker och utmaningar och få olika infallsvinklar från andra, i en trygg miljö.”

Utbildningen ger tid till fördjupning och möjligheten att se närmare på det egna ledarskapet. ”Min bakgrund har format mig som ledare mer än jag trott. Det är en insikt som blev tydlig för mig under utbildningen, när jag fick tid till reflektion.”

Så inte bara de nya kunskaperna räknades, utan också var och hur de landade. Det är i mixen med personliga ledarerfarenheter och tillsammans med andra som teorier och modeller blir till unika framtidsmöjligheter för företag.

Triple bottom line

Han har tagit till sig triple bottom line-perspektivet under utbildningen på Executive MBA-programmet på Stockholms universitet.

Begreppet handlar om att inte bara ha som mål att öka företagets ekonomiska värde, utan också sätta mål för sociala- och miljömässiga värden.

”Ett mer hållbart och etiskt perspektiv kommer bli allt viktigare i framtiden”, säger Goran Cosic.