Jonas Gärd

När Jonas Gärd läste Executive MBA-programmet på SU gick han samtidigt in som delägare i företaget Selek. – Att jag på samma gång läste om värdering av bolag och sådant kunde ju inte ha kommit i ett bättre läge, säger han.

Jonas Gärd är utbildad civilingenjör från KTH och har arbetat länge på ABB. Det var också en chef på ABB som rekommenderade honom att läsa en Executive Master på SU. Mitt under programmet bytte han jobb och gick in som delägare i Selek, ett bolag med 60 anställda.

– Allting som jag läste kunde jag implementera direkt på min situation. Men delarna som rörde ekonomi, bokföring, redovisning och värdering av bolag blev förstås ännu mer centrala för mig.

Valet av utbildning var egentligen ganska enkelt, påpekar han.

– Eftersom att det är föreläsningar varannan vecka gör det att du kan jobba på för fullt. Det var viktigt för mig. Att det är anpassat för dem som har erfarenhet och sitter på höga positioner, gjorde samtidigt att dialogen med andra deltagare blev optimal. Jag har lärt mig mycket från det.

Trots att Jonas redan avslutat programmet har han fortfarande kontakt med andra forna kursdeltagare.

– Det är ett bra nätverk som lever vidare, avslutar Jonas Gärd.