Nicola Lindwe

Utbildningen på SU har stärkt Nicola Lindwe i sin chefsroll på Försäkringskassan. Här berättar hon hur.

Nicola Lindwe arbetar som områdeschef/platschef på Försäkringskassans IT-avdelning.

– I min roll på Försäkringskassan ansvarar jag för ca 90 personer exklusive konsulter. Att få en bredare utbildning inom ledarskapsfrågor, affärsmannaskap och styrningsfrågor kändes därför väldigt relevant. Jag hade samtidigt haft ögonen på just den här utbildningen en längre period, säger Nicola Lindwe.

Hur kändes det att komma tillbaka till skolbänken?

– Bra och bättre än att läsa på universitet som student. Här är alla likasinnade och kommer från samma typ av positioner vilket bidrar till värdefulla erfarenhetsutbyten, stark gemenskap och förstås ett väldigt bra professionellt nätverk.

Vad tyckte du om föreläsningarna och den teoretiska biten?

– Först och främst är upplägget – med föreläsningar i slutet av varannan vecka – utmärkt. Sedan har föreläsningarna varit väldigt givande, jag uppskattade främst kurserna ledarskap och styrning. Föreläsarna var mycket entusiasmerande och duktiga.

Har det tagit mycket tid ifrån ditt arbete?

– Inte så mycket som jag trodde initialt, utan stora delar av tiden har bidragit till mitt arbete. Mycket av det jag har gjort är ändå saker som skulle behövas göras rent jobbmässigt. I alla de uppgifter, och nu i uppsatsen som jag skriver, har jag försökt ha en tydlig koppling till mitt arbete, på det sättet blir det en win win-situation.

Vad har varit bäst med utbildningen, enligt dig?

– Alla de diskussioner och erfarenhetsutbyten med andra personer i liknande positioner. Det är ett ovärderligt professionellt nätverk som jag nog inte hade hittat annars.