Uppdragsutbildning vid SBS

Vi erbjuder uppdragsutbildning inom företagsekonomi. Det vill säga kurser och program som juridiska personer – dvs företag och andra organisationer – kan köpa av universitetet. Vi kan erbjuda olika typer av skräddarsydda utvecklingsinsatser för yrkesverksamma. Det kan vara allt ifrån enstaka dagar till längre program om flera dagar. Utbildningsinsatserna kan vara antingen poänggivande eller utan akademiska poäng, beroende på omfattning och ambitionsnivå.

Vi erbjuder undervisning och programledning inom en mängd aktuella områden. Utbildare på kurserna är våra forskare och lärare.

Vi samarbetar även med forskare från andra lärosäten för att hitta den rätta kompetensen för respektive utvecklingsinsats.

Vår ambition är att vara en samtalspartner i frågor kring kompetensförsörjning och kompetensut­veckling till våra potentiella uppdragsgivare. Vårt mål är att föra ut den senaste forskningen till yrkesverksamma. För att göra forskningen tillämpbar i en organisation krävs också ett praktiskt förhållningssätt. Genom våra kontakter med det praktiska arbetslivet har vi möjlighet att hitta vägar för att uppnå detta.